Prevenció de riscos laborals

Un dels criteris bàsics d’Eupreco és garantir la màxima seguretat en desenvolupament dels treballs executats. Es tracta d’un factor de gran importància i per això tots els professionals segueixen una formació continuada i actualitzada en matèria de prevenció de riscos laborals. Per garantir el compliment estricte de tots els protocols de seguretat establerts a l’obra, el personal d’Eupreco coneix i aplica de manera integrada a llur feina la metodologia preventiva adequada a l’obra.