Sostenibilitat

Eupreco té entre llurs pilars fundacionals el compromís amb el medi ambient, i en l’exercici d’aquest compromís, Eupreco és una companya conscient dels reptes actuals en matèria de sostenibilitat, per tot això, en tots els treballs realitzats durant el transcurs de l’obra, Eupreco assumeix i actua tenint en compte els principals procediments i metodologies que observen criteris de sostenibilitat i d’estalvi energètic, contribuint així a convertir cada obra en un projecte sostenible.